Кога ќе се блокираш за време на тестот

Кога ќе се блокираш за време на тестот