Кога упорно бараш нешто кај си го оставил и не можеш да го најдеш

Кога упорно бараш нешто кај си го оставил и не можеш да го најдеш